วัดระยะด้วยโมดูล Ultrasonic โดยใช้ ESP8266

1 Response

  1. 19/05/2017

    […] จากบทความที่แล้ว การใช้โมดูลอัลตรา… ซึ่งเป็นโมดูลวัดระยะยอดนิยมที่มีราคาถูก จะมีหน้าตาดังรูปด้านล่าง […]

Leave a Reply

Skip to toolbar