G.I.Y. ปลูกผักสลัด แต่ไม่ สลัดผัก

You may also like...

2 Responses

  1. ultimateohm says:

    สร้างเครื่องควบคุมระดับน้ำ, pH, EC ด้วยซิครับ

    • bavensky says:

      ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ครับ อยู่ในช่วงศึกษาข้อมูลการเจริญเติบโตของผักชนิดต่าง ๆ ครับ 🙂

Leave a Reply

Skip to toolbar